ENG | DE

Sopran, absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Beaty Zawadzkiej-Kłos. Debiutowała rolą Hrabiny w "Weselu Figara" Mozarta i już podczas studiów rozpoczęła współpracę z Teatrem Wielkim w Łodzi. Jest uczestniczką wielu kursów mistrzowskich w Polsce i za granicą. Po zakończeniu studiów kontynuowała naukę pod kierunkiem Teresy Żylis-Gara. Dzisiaj doskonali sztukę wokalną pod kierunkiem prof. Jagny Sokorskiej-Kwika, której jest od trzech lat asystentką. Od kilku lat jest związana z Oœrodkiem Pracy Twórczej w Radziejowicach. W ramach organizowanego przez Filharmonię Łódzką festiwalu "Kolory Polski" wystąpiła w tytułowej roli w "Siostrze Angelice" Pucciniego. W jej repertuarze nie brak pamiętnych partii, jak choćby Halki z opery Moniuszki, która w Teatrze Wielkim w Poznaniu została przyjęta owacjami na stojąco. Jest uczestniczką najważniejszych polskich festiwali muzyczny. Prowadzi aktywną działalnoœć koncertową w Polsce i za granicą.

Jest laureatką drugiej nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Manuela Ausensi w Barcelonie (2009), Grand Prix oraz nagrody specjalnej na XI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Bilbao (2006), nagrody specjalnej na II Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej w Krakowie (2006), finalistką międzynarodowych konkursów wokalnych: "Flaviano Labo" w Piacenza, "Riccardo Znadonai" w Riva del Garda i "Ottavio Ziino" w Rzymie oraz VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki w Warszawie. Œpiewaczka współpracuje Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą w Krakowie, Operą Nova w Bydgoszczy, Teatrem Muzycznym w Gliwicach oraz Teatrami w Europie (Kassel, Weimar, Inssbruck, Ryga, Tallin). Premiera "Madame Butterfly" gdzie kreowała tytułową postać stała się wydarzeniem sezonu co doceniła Krakowska publicznoœć nagradzając przedstawienie 12 minutowymi owacjami na stojąco.

Ostatnio zadebiutowała z ogromnym sukcesem na scenie Teatru w Innsbruck w Austrii partią Magdaleny z opery "Andrea Chenier" – Umberto Giordano oraz rolą Małgorzaty w przedstawieniu "Faust" Ch. Gounoda na deskach Deutchesnationaltheater w Weimarze. Od grudnia 2010 roku jest na stałe związana z Teatrem Wielkim w Łodzi oraz po raz kolejny zmierzy się z partią "Madama Butterfly" na deskach tego teatru.