ENG | DE

PRZEDSTAWIENIA / KONCERTY

 • 2012 „Madame Butterfly” – G. Puccini – part of  Cio Cio San –  Teatr Wielki w Łodzi ( Dyrygent Tadeusz Kozłowski; Reżyser Waldemar Zawodziński)
 • 2011 “Faust” – Ch. Gounod – partia Małgorzaty - Deutsches Nationaltheater Weimar (Felix Bender – Dyrygent; Karsten Wiegand - Reżyser)
 • 2011 „Gala Operowa” – Teatr Wielki w Łodzi ( Dyrygent Ruben Silva; Reżyser – Waldemar Zawodziński)
 • 2011 “Don Carlos” – G. Verdi – Partia Elżbiety – Opera Śląska Bytom (Dyrygent -Tadeusz Serafin; Reżyser-  Waldemar Zawodziński
 • 2011 “Madame Butterfly” – G. Puccini – partia Cio Cio San-  Latvian Natiotional Opera House , Estonian National Opera House- (Dyrygent – Martins Ozolins; Reżyser- Vladimirs Okuns)
 • 2010 – udział w SHOW telewizyjnym na żywo “Jak oni śpiewają”
 • 2010 – “Chrzest’ – aktorka filmu reżyseria Marcin Wrona
 • 2010 „Andrea Chenier” – U. Giordano – Tiroler Landes Theater Innsbruck – paria Magdaleny (Dyrygent – Aleksander Rumph, Reżyser Hektor Horres)
 • 2010 „Cyganeria” – G. Puccini – Teatr Wielki w Poznaniu – partia Mimi ( Dyrygent – Gabriel Chmura, Reżyser – Agata Duda-Gracz)
 • 2010 „Hrabina” – St. Moniuszko – Opera na Zamku w Szczecinie – partia Hrabiny (dyrygent –Piotr Deptuch, Reżyser -Adam Opatowicz)
 • 2009 „Madame Butterfly” – G. Puccini – Opera Krakowska – partia Cio Cio San     (Tomasz Tokarczyk - Dyrygent, Waldemar Zawodziński-Reżyser)
 • 2009 „Rheingold“- Opera Bałtycka w Gdańsku– partia Woglinde i Freia (Jan Latham  Koenig – Dyrygent)
 • 2009 – Udział w SHOW telewizyjnym na żywo – „Jak oni śpiewają”
 • 2009 „Wolny Strzelec” – C. M. von Weber – Opera Łódź - partia Agaty (Tadeusz Kozłowski-Dyrygent, Waldemar Zawodziński-Reżyser)
 • 2008 „Hrabina Marica” – E. Kalman – MTM Operetka Mazowiecka w Warszawie partia Maricy(Jiří Petrdlík-Dyrygent, Márta Mészáros-Reżyser)
 • 2008 „Weder noch” („Requiem”) G. Verdi- Staadtsheater w Kassel (przestawienie sceniczne) ( Rasmus Baumann-Dyrygent, Paul Esterhazy-Reżyser)
 • 2007 „La Boheme” G. Puccini – Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie -    partia Mimi (Kazimierz Kord/Paweł Przytocki - Dyrygent Mariusz Treliński- Reżyser)
 • 2007 “Halka” St. Moniuszko – Teatr Wielki w Poznaniu – partia Halki (Mieczysław Dondajewski- Dyrygent, Marek Weiss-Grzesiński- Reżyser)
 • 2006 „Siostra Angelika” G. Puccini – Camerata Vistula i Filharmonia Łódzka partia Siostry Angeliki i Zalatorki (Tadeusz Wojciechowski Dyrygent, Maciej Prus-Reżyser)
 • 2006 “Wesoła Wdówka” F. Lehar – Polska Scena Muzyczna- partia Hanny (Teatr Wielki w Łodzi) (Piotr Wujtewicz-Dyrygent, Jerzy Wolniak -Reżyser)
 • 2006 “Księżniczka Czardasza” E. Kalman – Polska Scena Muzyczna-   partia Sylwii (Teatr Wielki w Łodzi)
 • 2003 “Wesele Figara” W. A. Mozart – Teatr Wielki w Łodzi- partia Hrabiny (Piotr Wujtewicz-Dyrygent, Jerzy Woźniak-Reżyser)
 • Studenckie przedstawienie wystawiane w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz w Teatrze Muzycznym w Łodzi